Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Hell The Facts'Hell The Facts' --

Jesus spoke of Hell three times more than Heaven! Yet today Hell is rarely preached or taught. Today most funerals have everyone going to Heaven or 'resting in peace'. Yet several Scriptures state clearly that most people will end up in Hell.
People do not reject the Bible because it contradicts supposedly with itself, but because it contradicts with their lives.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

When the Antichrist comes, that is, the Beast, he will seek all men to worship him, including the churches and various denominational g...