Δημοφιλείς αναρτήσεις

Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Το παλιό ημερολόγιοΈνα θέμα που απασχόλησε τον Γέροντα Παΐσιο, ήταν το θέμα του ημερολογίου. Πονούσε για
το χωρισμό και προσευχόταν. Λυπόταν για τις παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών που
είναι ξεκομμένες σαν τα κλήματα από την Άμπελο, και δεν έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα
Πατριαρχεία και τις κατά τόπους αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Μερικές τέτοιες
ενορίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ενώθηκαν καθ' υπόδειξή του με την Εκκλησία
κρατώντας το παλαιό ημερολόγιο...
Έλεγε, λοιπόν ο Γέροντας: «Καλό ήταν να μην υπήρχε αυτή η εορτολογική διαφορά, αλλά
δεν είναι θέμα πίστεως». Στις ενστάσεις ότι το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας,
απαντούσε: «Το νέο ημερολόγιο το έκανε Πάπας και το παλιό ειδωλολάτρης», εννοώντας
τον Ιούλιο Καίσαρα. Για να φανεί καλύτερα η τοποθέτηση του Γέροντα στο θέμα του
ημερολογίου, παρατίθεται στη συνέχεια μια σχετική μαρτυρία:
Ορθόδοξος Έλληνας με την οικογένειά του ζούσε χρόνια στην Αμερική. Είχε όμως σοβαρό
πρόβλημα. Ο ίδιος ήταν ζηλωτής (παλαιοημερολογίτης), ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του
ήταν με το νέο ημερολόγιο. «Δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε μια γιορτή σαν οικογένεια
μαζί», έλεγε. «Αυτοί είχαν Χριστούγεννα, εγώ του Αγίου Σπυρίδωνος. Εγώ Χριστούγεννα,
αυτοί του Αϊ-Γιαννιού. Και αυτό ήταν το λιγότερο. Το χειρότερο ήταν το να ξέρεις, όπως
μας δίδασκαν, ότι οι νεοημερολογίτες είναι αιρετικοί και θα κολασθούν. Μικρό πράγμα είναι
να ακούς συνέχεια ότι η γυναίκα σου και τα παιδιά σου πρόδωσαν την πίστη τους, πήγαν με
τον Πάπα, τα μυστήριά τους δεν έχουν χάρη, κ.ά.π. Ώρες συζητούσαμε με τη γυναίκα μου,
αλλά άκρη δε βρίσκαμε. Για να πω την αλήθεια, κάτι δε μου άρεσε και στους
παλαιοημερολογίτες. Ιδίως όταν έρχονταν κάποιοι δεσποτάδες και μας μιλούσαν. Δε
μιλούσαν με αγάπη και με πόνο για τους πλανεμένους (όπως τους θεωρούσαν)
νεοημερολογίτες. Αλλά θαρρείς πως είχαν ένα μίσος και χαίρονταν, όταν έλεγαν ότι θα
κολασθούν. Ήταν πολύ φανατικοί. Όταν τελείωνε η ομιλία τους, ένιωθα μέσα μου μια
ταραχή.

Calendars do not save manNeither Christ nor the Holy Apostles or our Holy Fathers have ever taught us that calendars will save us. They taught us that faith and good works will save us ....... Neither the faith nor the sacraments were tampered with, nor did those who followed the new calendar become Franks and unbelievers ...... He who believes and is baptized in Christ will be saved, and not the one who believes in the calendar, the chronometer....... What is detrimental is when there is no concordance in the Faith, in Baptism, in the Divine Rites and the other Sacraments.

Calendars do not save man; the saints themselves were sanctified by pleasing God through Faith, and not through the calendars.
********
The calendar is not God, nor do all the laws hang from it..... Nowhere in the Holy Bible has the Lord mentioned that the old calendar will save us. Who of the Holy Apostles and Fathers had preached calendars?

We must not believe that Orthodoxy and Christianity are dependent on the calendar, and that without it, there is no salvation. The calendar is not God, it is a tradition; furthermore, the Gospel itself does not say anything about calendars. The Saints of our Church were not sanctified through the calendar - the old nor the new - they were sanctified through their holy in-Christ faith and through their good works which shone like the sun.
********
Those who believe and are convinced that without the calendar the Holy Spirit is unable to consummate a Sacrament are not only heretics and deluded, they are also date-worshippers and time-worshippers.
********
When Christ came to this world, He did not preach calendars.  Let them show us in which chapter or verse of the Gospel Christ says that the calendar will save us.   Whosoever of the old calendarists believes that the calendar is equivalent and superior to the Holy Spirit, and that the Sacraments are consummated by the calendar, these unfortunate ones have been deceived and are committing a sin.
********
God does not punish people over calendars, but over their sins and their malice.
 
********
God brought on the Flood, burnt the cities of Sodom for the sins of those people and NOT for any calendars; and all the punishments that humanity suffers are not for any calendar, but because lawlessness has multiplied and love has frozen.
********
The issue of the calendar is not the most important, because it is neither God nor faith, nor does the salvation of man depend upon it ....... (for example, Paul, Cornelius, Tabitha.......). All those who were saved and those who will be saved, will be saved by their faith in God, their love and their good works.
********
They are divided into many and disagreeing groups, where the one does not accept the other. They hold fast to the calendar, but they shun the capital of all virtues: love.
********
I am against the thoughtless and illegal introduction of the new calendar and for over 50 years (article written in 1978), I have been struggling for the return to the old calendar - not because I believe that I will be saved through the calendar alone, but for the sake of peace and harmony in the Church.

Our Lord Jesus Christ told His disciples: "Go forth into the world, preach the gospel to all of mankind; whosoever is baptized will be saved, and he who disbelieves will be reproached" (Mark 16:15), and "Go forth and teach all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to uphold everything that I have commanded you" (Matth. 28:19).  He told them to preach the Gospel - not the old calendar - and also stressed that it is the one who believes and is baptized in the name of the Holy Trinity, not in the calendar.  I struggle and shall continue to struggle until my last breath for the return of harmony and peace in the Church.   Even the 318 Holy God-bearing Fathers who had established and passed on to us the Julian calendar did not say "we are passing on this calendar so that you can be saved, and that without it, the Sacraments will be invalid..." (!). They delivered it to us so that all Christians can celebrate the feast of Pascha on the same day.

 .......Dear....., because it is my wish to benefit you, I beg you to tell me, who gave you the title that says you are a "genuine" Christian?  Was it our Lord Jesus Christ? I do not believe so, because the Lord taught His disciples that even when doing everything that they can, they should still call themselves "wretched servants", as they only did what they were obliged to do. The Holy Apostles were humble and would call themselves "the least of", while the topmost of the disciples - who had ascended to the third Heaven - had said:  "I am the least of the Apostles, the abortion of nature" and that "Christ came to the world to save sinners, among whom I am the first."

 The Lord taught humility, to everyone, and to us. "Learn from Me", He said, "that I am meek and humble at heart and your souls shall find repose". Pride was taught and is still being taught by the most cunning and most wicked devil.  And that is precisely why our Lord Jesus Christ commanded us to learn humility and to beseech Him every day, by saying; "Lord, do not lead us into temptation but deliver us from evil".

....... Moreover, whatever opinions and decisions you may have copied from the Pedalion of the Church, the holy Ecumenical Synods and the God-bearing Fathers, are all totally irrelevant to the old calendar, given that the Holy Ecumenical Synods were not convened for the old calendar but for other matters. The Holy Ecumenical Synods were convened from 325 to 783 A.D., whereas the change in the calendar took place in 1924. No Ecumenical Synod has ever convened for the sake of the old or the new calendar; only the first Ecumenical Synod had determined the details regarding the celebration of Pascha - a stipulation which, according to the opinion of many teachers of our Church, albeit not observed, nevertheless does not affect the Faith.  The divine Chrysostom, who was a prominent figure soon after the 1st Ecumenical Synod, says, "The Church of Christ is not interested in the precision of years and the observation of days, because whenever one eats this life-giving Bread and drinks from this chalice, he denounces the death of the Lord and effectuates Pascha".  And Saint Nicodemus, the interpreter of the sacred canons says: "Christ and the Church were not preoccupied with such an observation of times and days, but only with harmony and peace". Why then are you invoking Holy Synods and Holy Fathers who were prominent a thousand years ago, in order to support your fallacy regarding the old calendar, which you are worshipping like God - if not more than Him, given that you admit and believe that without the old calendar the Sacraments are invalid?  This can only mean that you believe that for the Holy Spirit to validate a Sacrament, He must also have the holy old calendar as His assistant!!!  Woe, to such fallacy and wretchedness!!

While you call the old calendar "Holy", you call the new one, Baal.  But the old calendar consists of days, as does the new one. The Lord created all days, and all of them are good and holy. Why therefore are you calling the ones holy and good, while the others you call Baal and bad?  Apparently, your fanaticism and animosity has clouded your logic and you cannot sense what you are saying ..... We worship the Father, Son and the Holy Spirit, a Trinity of one essence and indivisible, and we also believe and worship the true God and Creator of everything and it is Him that we kneel before, albeit sinners.  You however ....... You also kneel before and worship the Old Calendar as God.  But a Christian's true confession is to believe that which is defined in the Holy Creed of our Faith..... The holy Creed does NOT define that we should ALSO believe in an old calendar, which had been invented by the idolater Sosigenes and established by the equally idolatrous emperor Julius Caesar, and that without the old calendar there can be no salvation.

Did you think that by preserving the old calendar you have preserved the law in its entirety, and that you are a "genuine" Orthodox because in your opinion "the law and the prophets all hang from" the old calendar?   Should you however, as a logical and prudent person, carefully consider how you are disrespecting other traditions of our Holy Church, as well as your disobedience to God's law and His commandments, and your disobedience to the counsels and the admonitions of your Spiritual Father, you will see that they are a camel, and that by comparison, the calendar issue is a mosquito.  Woe to you, for dissecting the mosquito while swallowing the camel whole.  For the last time, listen to what is being said.  The end for all of us is nearing; we will all depart after a short time and will find ourselves standing before the Impartial and Fair Judge to account for our actions and He will examine us, not for having preserved any calendar but for having kept His commandments, for having have done good works, benevolent deeds, and for having kept the Faith.

Understand your fallacy, dear......; repent and become humble and do not boast about calendars, as though you too are a Confessor. The holy Apostles, holy Martyrs and holy Fathers became saints, not for the sake of old and new calendars, but because of their fervent faith and their wholehearted love for the Crucified and sweetest Jesus Christ, our God......

It appears that you have the conviction that the old calendar forgives everything, fornication, adultery, envy, slander, lies, criticism and all the other sins.

Christ, the Holy Apostles and Holy Fathers did not ordain that the forgiveness of sins be provided through the old calendar, but only when the sinner becomes aware of his sins, confesses them with contrition and solemnity to the spiritual priest, comes to despise them and decides thereafter - as much as he can - to not sin again, and only then will absolution be provided, whereas you, a monk, forgives the sins of people, provided they observe the old calendar.....

There are many who have appeared from time to time and have introduced innovations, but an innovation such as yours has never been heard of before.

 May God forgive you, for you do not know what you are saying or doing.

"Saint Philotheos of Paros" - Issue No.2 - May-Aug 2001.

"Orthodoxi Kipseli" publications

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

GMO as a weapon of Bio-warfare?


Bill Gates, Rockefeller and the GMO giants know something we don't

One thing Microsoft founder Bill Gates can't be accused of is sloth. He was already
programming at 14, founded Microsoft at age 20 while still a student at Harvard. By
1995 he had been listed by Forbes as the world's richest man from being the largest
shareholder in his Microsoft, a company which his relentless drive built into a de
facto monopoly in software systems for personal computers.
In 2006 when most people in such a situation might think of retiring to a quiet
Pacific island, Bill Gates decided to devote his energies to his Bill and Melinda
Gates Foundation, the world's largest 'transparent' private foundation as it says,
with a whopping $34.6 billion endowment and a legal necessity to spend $1.5 billion
a year on charitable projects around the world to maintain its tax free charitable
status. A gift from friend and business associate, mega-investor Warren Buffett in
2006, of some $30 billion worth of shares in Buffet's Berkshire Hathaway put the
Gates' foundation into the league where it spends almost the amount of the entire
annual budget of the United Nations' World Health Organization.


So when Bill Gates decides through the Gates Foundation to invest some $30 million
of their hard earned money in a project, it is worth looking at.


No project is more interesting at the moment than a curious project in one of the
world's most remote spots, Svalbard. Bill Gates is investing millions in a seed bank
on the Barents Sea near the Arctic Ocean, some 1,100 kilometers from the North Pole.
Svalbard is a barren piece of rock claimed by Norway and ceded in 1925 by
international treaty (see map).
On this God-forsaken island Bill Gates is investing tens of his millions along with
the Rockefeller Foundation, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation and the
Government of Norway, among others, in what is called the 'doomsday seed bank.'
Officially the project is named the Svalbard Global Seed Vault on the Norwegian
island of Spitsbergen, part of the Svalbard island group.


The seed bank is being built inside a mountain on Spitsbergen Island near the small
village of Longyearbyen. It's almost ready for 'business' according to their
releases. The bank will have dual blast-proof doors with motion sensors, two
airlocks, and walls of steel-reinforced concrete one meter thick. It will contain up
to three million different varieties of seeds from the entire world, 'so that crop
diversity can be conserved for the future,' according to the Norwegian government.
Seeds will be specially wrapped to exclude moisture. There will be no full-time
staff, but the vault's relative inaccessibility will facilitate monitoring any
possible human activity.


Did we miss something here? Their press release stated, 'so that crop diversity can
be conserved for the future.' What future do the seed bank's sponsors foresee, that
would threaten the global availability of current seeds, almost all of which are
already well protected in designated seed banks around the world?


Anytime Bill Gates, the Rockefeller Foundation, Monsanto and Syngenta get together
on a common project, it's worth digging a bit deeper behind the rocks on
Spitsbergen. When we do we find some fascinating things.


The first notable point is who is sponsoring the doomsday seed vault. Here joining
the Norwegians are, as noted, the Bill & Melinda Gates Foundation; the US
agribusiness giant DuPont/Pioneer Hi-Bred, one of the world's largest owners of
patented genetically-modified (GMO) plant seeds and related agrichemicals; Syngenta,
the Swiss-based major GMO seed and agrichemicals company through its Syngenta
Foundation; the Rockefeller Foundation, the private group who created the "gene
revolution with over $100 million of seed money since the 1970's; CGIAR, the global
network created by the Rockefeller Foundation to promote its ideal of genetic purity
through agriculture change.


CGIAR and The Project'
As I detailed in the book, Seeds of Destruction1, in 1960 the Rockefeller
Foundation, John D. Rockefeller III's Agriculture Development Council and the Ford
Foundation joined forces to create the International Rice Research Institute (IRRI)
in Los Baños, the Philippines. By 1971, the Rockefeller Foundation's IRRI, along
with their Mexico-based International Maize and Wheat Improvement Center and two
other Rockefeller and Ford Foundation-created international research centers, the
IITA for tropical agriculture, Nigeria, and IRRI for rice, Philippines, combined to
form a global Consultative Group on International Agriculture Research (CGIAR).
Maurice Strong (left) with Conference President Ingemund Bengtsson at the closing of
the Stockholm Conference on 16 June 1972.


CGIAR was shaped at a series of private conferences held at the Rockefeller
Foundation's conference center in Bellagio, Italy. Key participants at the Bellagio
talks were the Rockefeller Foundation's George Harrar, Ford Foundation's Forrest
Hill, Robert McNamara of the World Bank and Maurice Strong, the Rockefeller family's
international environmental organizer, who, as a Rockefeller Foundation Trustee,
organized the UN Earth Summit in Stockholm in 1972. It was part of the foundation's
decades long focus to turn science to the service of eugenics, a hideous version of
racial purity, what has been called The Project.


To ensure maximum impact, CGIAR drew in the United Nations' Food and Agriculture
Organization, the UN Development Program and the World Bank. Thus, through a
carefully-planned leverage of its initial funds, the Rockefeller Foundation by the
beginning of the 1970's was in a position to shape global agriculture policy. And
shape it did.


Financed by generous Rockefeller and Ford Foundation study grants, CGIAR saw to it
that leading Third World agriculture scientists and agronomists were brought to the
US to 'master' the concepts of modern agribusiness production, in order to carry it
back to their homeland. In the process they created an invaluable network of
influence for US agribusiness promotion in those countries, most especially
promotion of the GMO 'Gene Revolution' in developing countries, all in the name of
science and efficient, free market agriculture.


Genetically engineering a master race?


Now the Svalbard Seed Bank begins to become interesting. But it gets better. 'The
Project' I referred to is the project of the Rockefeller Foundation and powerful
financial interests since the 1920's to use eugenics, later renamed genetics, to
justify creation of a genetically-engineered Master Race. Hitler and the Nazis
called it the Ayran Master Race.


The eugenics of Hitler were financed to a major extent by the same Rockefeller
Foundation which today is building a doomsday seed vault to preserve samples of
every seed on our planet. Now this is getting really intriguing. The same
Rockefeller Foundation created the pseudo-science discipline of molecular biology in
their relentless pursuit of reducing human life down to the 'defining gene sequence'
which, they hoped, could then be modified in order to change human traits at will.
Hitler's eugenics scientists, many of whom were quietly brought to the United States
after the War to continue their biological eugenics research, laid much of the
groundwork of genetic engineering of various life forms, much of it supported openly
until well into the Third Reich by Rockefeller Foundation generous grants.2


The same Rockefeller Foundation created the so-called Green Revolution, out of a
trip to Mexico in 1946 by Nelson Rockefeller and former New Deal Secretary of
Agriculture and founder of the Pioneer Hi-Bred Seed Company, Henry Wallace.


The Green Revolution purported to solve the world hunger problem to a major degree
in Mexico, India and other select countries where Rockefeller worked. Rockefeller
Foundation agronomist, Norman Borlaug, won a Nobel Peace Prize for his work, hardly
something to boast about with the likes of Henry Kissinger sharing the same.


In reality, as it years later emerged, the Green Revolution was a brilliant
Rockefeller family scheme to develop a globalised agribusiness which they then could
monopolize just as they had done in the world oil industry beginning a half century
before. As Henry Kissinger declared in the 1970's, 'If you control the oil you
control the country; if you control food, you control the population.'


Agribusiness and the Rockefeller Green Revolution went hand-in-hand. They were part
of a grand strategy which included Rockefeller Foundation financing of research for
the development of genetic engineering of plants and animals a few years later.


John H. Davis had been Assistant Agriculture Secretary under President Dwight
Eisenhower in the early 1950's. He left Washington in 1955 and went to the Harvard
Graduate School of Business, an unusual place for an agriculture expert in those
days. He had a clear strategy. In 1956, Davis wrote an article in the Harvard
Business Review in which he declared that "the only way to solve the so-called farm
problem once and for all, and avoid cumbersome government programs, is to progress
from agriculture to agribusiness." He knew precisely what he had in mind, though few
others had a clue back then--- a revolution in agriculture production that would
concentrate control of the food chain in corporate multinational hands, away from
the traditional family farmer. 3


A crucial aspect driving the interest of the Rockefeller Foundation and US
agribusiness companies was the fact that the Green Revolution was based on
proliferation of new hybrid seeds in developing markets. One vital aspect of hybrid
seeds was their lack of reproductive capacity. Hybrids had a built in protection
against multiplication. Unlike normal open pollinated species whose seed gave yields
similar to its parents, the yield of the seed borne by hybrid plants was
significantly lower than that of the first generation.


That declining yield characteristic of hybrids meant farmers must normally buy seed
every year in order to obtain high yields. Moreover, the lower yield of the second
generation eliminated the trade in seed that was often done by seed producers
without the breeder's authorization. It prevented the redistribution of the
commercial crop seed by middlemen. If the large multinational seed


companies were able to control the parental seed lines in house, no competitor or
farmer would be able to produce the hybrid. The global concentration of hybrid seed
patents into a handful of giant seed companies, led by DuPont's Pioneer Hi-Bred and
Monsanto's Dekalb laid the ground for the later GMO seed revolution. 4


In effect, the introduction of modern American agricultural technology, chemical
fertilizers and commercial hybrid seeds all made local farmers in developing
countries, particularly the larger more established ones, dependent on foreign,
mostly US agribusiness and petro-chemical company inputs. It was a first step in
what was to be a decades-long, carefully planned process.


Under the Green Revolution Agribusiness was making major inroads into markets which
were previously of limited access to US exporters. The trend was later dubbed
"market-oriented agriculture." In reality it was agribusiness-controlled
agriculture.


Through the Green Revolution, the Rockefeller Foundation and later Ford Foundation
worked hand-in-hand shaping and supporting the foreign policy goals of the United
States Agency for International Development (USAID) and of the CIA.


One major effect of the Green Revolution was to depopulate the countryside of
peasants who were forced to flee into shantytown slums around the cities in
desperate search for work. That was no accident; it was part of the plan to create
cheap labor pools for forthcoming US multinational manufactures, the 'globalization'
of recent years.


When the self-promotion around the Green Revolution died down, the results were
quite different from what had been promised. Problems had arisen from indiscriminate
use of the new chemical pesticides, often with serious health consequences. The
mono-culture cultivation of new hybrid seed varieties decreased soil fertility and
yields over time. The first results were impressive: double or even triple yields
for some crops such as wheat and later corn in Mexico. That soon faded.


The Green Revolution was typically accompanied by large irrigation projects which
often included World Bank loans to construct huge new dams, and flood previously
settled areas and fertile farmland in the process. Also, super-wheat produced
greater yields by saturating the soil with huge amounts of fertilizer per acre, the
fertilizer being the product of nitrates and petroleum, commodities controlled by
the Rockefeller-dominated Seven Sisters major oil companies.


Huge quantities of herbicides and pesticides were also used, creating additional
markets for the oil and chemical giants. As one analyst put it, in effect, the Green
Revolution was merely a chemical revolution. At no point could developing nations
pay for the huge amounts of chemical fertilizers and pesticides. They would get the
credit courtesy of the World Bank and special loans by Chase Bank and other large
New York banks, backed by US Government guarantees.


Applied in a large number of developing countries, those loans went mostly to the
large landowners. For the smaller peasants the situation worked differently. Small
peasant farmers could not afford the chemical and other modern inputs and had to
borrow money.


Initially various government programs tried to provide some loans to farmers so that
they could purchase seeds and fertilizers. Farmers who could not participate in this
kind of program had to borrow from the private sector. Because of the exorbitant
interest rates for informal loans, many small farmers did not even get the benefits
of the initial higher yields. After harvest, they had to sell most if not all of
their produce to pay off loans and interest. They became dependent on money-lenders
and traders and often lost their land. Even with soft loans from government
agencies, growing subsistence crops gave way to the production of cash crops.5


Since decades the same interests including the Rockefeller Foundation which backed
the initial Green Revolution, have worked to promote a second 'Gene Revolution' as
Rockefeller Foundation President Gordon Conway termed it several years ago, the
spread of industrial agriculture and commercial inputs including GMO patented seeds.


Gates, Rockefeller and a Green Revolution in Africa


With the true background of the 1950's Rockefeller Foundation Green Revolution clear
in mind, it becomes especially curious that the same Rockefeller Foundation along
with the Gates Foundation which are now investing millions of dollars in preserving
every seed against a possible "doomsday" scenario are also investing millions in a
project called The Alliance for a Green Revolution in Africa.


AGRA, as it calls itself, is an alliance again with the same Rockefeller Foundation
which created the "Gene Revolution.' A look at the AGRA Board of Directors confirms
this.


It includes none other than former UN Secretary General Kofi Annan as chairman. In
his acceptance speech in a World Economic Forum event in Cape Town South Africa in
June 2007, Kofi Annan stated, 'I accept this challenge with gratitude to the
Rockefeller Foundation, the Bill & Melinda Gates Foundation, and all others who
support our African campaign.'


In addition the AGRA board numbers a South African, Strive Masiyiwa who is a Trustee
of the Rockefeller Foundation. It includes Sylvia M. Mathews of the Bill & Melinda
Gates Foundation; Mamphela Ramphele, former Managing Director of the World Bank
(2000 - 2006); Rajiv J. Shah of the Gates Foundation; Nadya K. Shmavonian of the
Rockefeller Foundation; Roy Steiner of the Gates Foundation. In addition, an
Alliance for AGRA includes Gary Toenniessen the Managing Director of the Rockefeller
Foundation and Akinwumi Adesina, Associate Director, Rockefeller Foundation.


To fill out the lineup, the Programmes for AGRA includes Peter Matlon, Managing
Director, Rockefeller Foundation; Joseph De Vries, Director of the Programme for
Africa's Seed Systems and Associate Director, Rockefeller foundation; Akinwumi
Adesina, Associate Director, Rockefeller Foundation. Like the old failed Green
Revolution in India and Mexico, the new Africa Green Revolution is clearly a high
priority of the Rockefeller Foundation.


While to date they are keeping a low profile, Monsanto and the major GMO
agribusiness giants are believed at the heart of using Kofi Annan's AGRA to spread
their patented GMO seeds across Africa under the deceptive label, 'bio-technology,'
the new euphemism for genetically engineered patented seeds. To date South Africa is
the only African country permitting legal planting of GMO crops. In 2003 Burkina
Faso authorized GMO trials. In 2005 Kofi Annan's Ghana drafted bio-safety
legislation and key officials expressed their intentions to pursue research into GMO
crops.


Africa is the next target in the US-government campaign to spread GMO worldwide. Its
rich soils make it an ideal candidate. Not surprisingly many African governments
suspect the worst from the GMO sponsors as a multitude of genetic engineering and
biosafety projects have been initiated in Africa, with the aim of introducing GMOs
into Africa's agricultural systems. These include sponsorships offered by the US
government to train African scientists in genetic engineering in the US, biosafety
projects funded by the United States Agency for International Development (USAID)
and the World Bank; GMO research involving African indigenous food crops.


The Rockefeller Foundation has been working for years to promote, largely without
success, projects to introduce GMOs into the fields of Africa. They have backed
research that supports the applicability of GMO cotton in the Makhathini Flats in
South Africa.


Monsanto, who has a strong foothold in South Africa's seed industry, both GMO and
hybrid, has conceived of an ingenious smallholders' programme known as the 'Seeds of
Hope' Campaign, which is introducing a green revolution package to small scale poor
farmers, followed, of course, by Monsanto's patented GMO seeds. 6


Syngenta AG of Switzerland, one of the 'Four Horsemen of the GMO Apocalypse' is
pouring millions of dollars into a new greenhouse facility in Nairobi, to develop
GMO insect resistant maize. Syngenta is a part of CGIAR as well.7


Move on to Svalbard


Now is it simply philosophical sloppiness? What leads the Gates and Rockefeller
foundations to at one and the same time to back proliferation of patented and
soon-to-be Terminator patented seeds across Africa, a process which, as it has in
every other place on earth, destroys the plant seed varieties as monoculture
industrialized agribusiness is introduced? At the same time they invest tens of
millions of dollars to preserve every seed variety known in a bomb-proof doomsday
vault near the remote Arctic Circle 'so that crop diversity can be conserved for the
future' to restate their official release?


It is no accident that the Rockefeller and Gates foundations are teaming up to push
a GMO-style Green Revolution in Africa at the same time they are quietly financing
the 'doomsday seed vault' on Svalbard. The GMO agribusiness giants are up to their
ears in the Svalbard project.


Indeed, the entire Svalbard enterprise and the people involved call up the worst
catastrophe images of the Michael Crichton bestseller, Andromeda Strain, a sci-fi
thriller where a deadly disease of extraterrestrial origin causes rapid, fatal
clotting of the blood threatening the entire human species. In Svalbard, the future
world's most secure seed repository will be guarded by the policemen of the GMO
Green Revolution--the Rockefeller and Gates Foundations, Syngenta, DuPont and CGIAR.


The Svalbard project will be run by an organization called the Global Crop Diversity
Trust (GCDT). Who are they to hold such an awesome trust over the planet's entire
seed varieties? The GCDT was founded by the United Nations Food and Agriculture
Organisation (FAO) and Bioversity International (formerly the International Plant
Genetic Research Institute), an offshoot of the CGIAR.


The Global Crop Diversity Trust is based in Rome. Its Board is chaired by Margaret
Catley-Carlson a Canadian also on the advisory board of Group Suez Lyonnaise des
Eaux, one of the world's largest private water companies. Catley-Carlson was also
president until 1998 of the New York-based Population Council, John D. Rockefeller's
population reduction organization, set up in 1952 to advance the Rockefeller
family's eugenics program under the cover of promoting "family planning," birth
control devices, sterilization and "population control" in developing countries.


Other GCDT board members include former Bank of America executive presently head of
the Hollywood DreamWorks Animation, Lewis Coleman. Coleman is also the lead Board
Director of Northrup Grumman Corporation, one of America's largest military industry
Pentagon contractors.


Jorio Dauster (Brazil) is also Board Chairman of Brasil Ecodiesel. He is a former
Ambassador of Brazil to the European Union, and Chief Negotiator of Brazil's foreign
debt for the Ministry of Finance. Dauster has also served as President of the
Brazilian Coffee Institute and as Coordinator of the Project for the Modernization
of Brazil's Patent System, which involves legalizing patents on seeds which are
genetically modified, something until recently forbidden by Brazil's laws.


Cary Fowler is the Trust's Executive Director. Fowler was Professor and Director of
Research in the Department for International Environment & Development Studies at
the Norwegian University of Life Sciences. He was also a Senior Advisor to the
Director General of Bioversity International. There he represented the Future
Harvest Centres of the Consultative Group on International Agricultural Research
(CGIAR) in negotiations on the International Treaty on Plant Genetic Resources. In
the 1990s, he headed the International Program on Plant Genetic Resources at the
FAO. He drafted and supervised negotiations of FAO's Global Plan of Action for Plant
Genetic Resources, adopted by 150 countries in 1996. He is a past-member of the
National Plant Genetic Resources Board of the US and the Board of Trustees of the
International Maize and Wheat Improvement Center in Mexico, another Rockefeller
Foundation and CGIAR project.


GCDT board member Dr. Mangala Rai of India is the Secretary of India's Department of
Agricultural Research and Education (DARE), and Director General of the Indian
Council for Agricultural Research (ICAR). He is also a Board Member of the
Rockefeller Foundation's International Rice Research Institute (IRRI), which
promoted the world's first major GMO experiment, the much-hyped 'Golden Rice' which
proved a failure. Rai has served as Board Member for CIMMYT (International Maize and
Wheat Improvement Center), and a Member of the Executive Council of the CGIAR.


Global Crop Diversity Trust Donors or financial angels include as well, in the words
of the Humphrey Bogart Casablanca classic, 'all the usual suspects.' As well as the
Rockefeller and Gates Foundations, the Donors include GMO giants DuPont-Pioneer
Hi-Bred, Syngenta of Basle Switzerland, CGIAR and the State Department's
energetically pro-GMO agency for development aid, USAID. Indeed it seems we have the
GMO and population reduction foxes guarding the hen-house of mankind, the global
seed diversity store in Svalbard. 8


Why now Svalbard?


We can legitimately ask why Bill Gates and the Rockefeller Foundation along with the
major genetic engineering agribusiness giants such as DuPont and Syngenta, along
with CGIAR are building the Doomsday Seed Vault in the Arctic.


Who uses such a seed bank in the first place? Plant breeders and researchers are the
major users of gene banks. Today's largest plant breeders are Monsanto, DuPont,
Syngenta and Dow Chemical, the global plant-patenting GMO giants. Since early in
2007 Monsanto holds world patent rights together with the United States Government
for plant so-called 'Terminator' or Genetic Use Restriction Technology (GURT).
Terminator is an ominous technology by which a patented commercial seed commits
'suicide' after one harvest. Control by private seed companies is total. Such
control and power over the food chain has never before in the history of mankind
existed.


This clever genetically engineered terminator trait forces farmers to return every
year to Monsanto or other GMO seed suppliers to get new seeds for rice, soybeans,
corn, wheat whatever major crops they need to feed their population. If broadly
introduced around the world, it could within perhaps a decade or so make the world's
majority of food producers new feudal serfs in bondage to three or four giant seed
companies such as Monsanto or DuPont or Dow Chemical.


That, of course, could also open the door to have those private companies, perhaps
under orders from their host government, Washington, deny seeds to one or another
developing country whose politics happened to go against Washington's. Those who say
'It can't happen here' should look more closely at current global events. The mere
existence of that concentration of power in three or four private US-based
agribusiness giants is grounds for legally banning all GMO crops even were their
harvest gains real, which they manifestly are not.


These private companies, Monsanto, DuPont, Dow Chemical hardly have an unsullied
record in terms of stewardship of human life. They developed and proliferated such
innovations as dioxin, PCBs, Agent Orange. They covered up for decades clear
evidence of carcinogenic and other severe human health consequences of use of the
toxic chemicals. They have buried serious scientific reports that the world's most
widespread herbicide, glyphosate, the essential ingredient in Monsanto's Roundup
herbicide that is tied to purchase of most Monsanto genetically engineered seeds, is
toxic when it seeps into drinking water.9 Denmark banned glyphosate in 2003 when it
confirmed it has contaminated the country's groundwater.10


The diversity stored in seed gene banks is the raw material for plant breeding and
for a great deal of basic biological research. Several hundred thousand samples are
distributed annually for such purposes. The UN's FAO lists some 1400 seed banks
around the world, the largest being held by the United States Government. Other
large banks are held by China, Russia, Japan, India, South Korea, Germany and Canada
in descending order of size. In addition, CGIAR operates a chain of seed banks in
select centers around the world.


CGIAR, set up in 1972 by the Rockefeller Foundation and Ford Foundation to spread
their Green Revolution agribusiness model, controls most of the private seed banks
from the Philippines to Syria to Kenya. In all these present seed banks hold more
than six and a half million seed varieties, almost two million of which are
'distinct.' Svalbard's Doomsday Vault will have a capacity to house four and a half
million different seeds.

Now we come to the heart of the danger and the potential for misuse inherent in the
Svalbard project of Bill Gates and the Rockefeller foundation. Can the development
of patented seeds for most of the world's major sustenance crops such as rice, corn,
wheat, and feed grains such as soybeans ultimately be used in a horrible form of
biological warfare?


The explicit aim of the eugenics lobby funded by wealthy elite families such as
Rockefeller, Carnegie, Harriman and others since the 1920's, has embodied what they
termed 'negative eugenics,' the systematic killing off of undesired bloodlines.
Margaret Sanger, a rapid eugenicist, the founder of Planned Parenthood International
and an intimate of the Rockefeller family, created something called The Negro
Project in 1939, based in Harlem, which as she confided in a letter to a friend, was
all about the fact that, as she put it, 'we want to exterminate the Negro
population.' 11


A small California biotech company, Epicyte, in 2001 announced the development of
genetically engineered corn which contained a spermicide which made the semen of men
who ate it sterile. At the time Epicyte had a joint venture agreement to spread its
technology with DuPont and Syngenta, two of the sponsors of the Svalbard Doomsday
Seed Vault. Epicyte was since acquired by a North Carolina biotech company.
Astonishing to learn was that Epicyte had developed its spermicidal GMO corn with
research funds from the US Department of Agriculture, the same USDA which, despite
worldwide opposition, continued to finance the development of Terminator technology,
now held by Monsanto.


In the 1990's the UN's World Health Organization launched a campaign to vaccinate
millions of women in Nicaragua, Mexico and the Philippines between the ages of 15
and 45, allegedly against Tentanus, a sickness arising from such things as stepping
on a rusty nail. The vaccine was not given to men or boys, despite the fact they are
presumably equally liable to step on rusty nails as women.


Because of that curious anomaly, Comite Pro Vida de Mexico, a Roman Catholic lay
organization became suspicious and had vaccine samples tested. The tests revealed
that the Tetanus vaccine being spread by the WHO only to women of child-bearing age
contained human Chorionic Gonadotrophin or hCG, a natural hormone which when
combined with a tetanus toxoid carrier stimulated antibodies rendering a woman
incapable of maintaining a pregnancy. None of the women vaccinated were told.


It later came out that the Rockefeller Foundation along with the Rockefeller's
Population Council, the World Bank (home to CGIAR), and the United States' National
Institutes of Health had been involved in a 20-year-long project begun in 1972 to
develop the concealed abortion vaccine with a tetanus carrier for WHO. In addition,
the Government of Norway, the host to the Svalbard Doomsday Seed Vault, donated $41
million to develop the special abortive Tetanus vaccine. 12


Is it a coincidence that these same organizations, from Norway to the Rockefeller
Foundation to the World Bank are also involved in the Svalbard seed bank project?
According to Prof. Francis Boyle who drafted the Biological Weapons Anti-Terrorism
Act of 1989 enacted by the US Congress, the Pentagon is 'now gearing up to fight and
win biological warfare' as part of two Bush national strategy directives adopted, he
notes, 'without public knowledge and review' in 2002. Boyle adds that in 2001-2004
alone the US Federal Government spent $14.5 billion for civilian bio-warfare-related
work, a staggering sum.


Rutgers University biologist Richard Ebright estimates that over 300 scientific
institutions and some 12,000 individuals in the USA today have access to pathogens
suitable for biowarfare. Alone there are 497 US Government NIH grants for research
into infectious diseases with biowarfare potential. Of course this is being
justified under the rubric of defending against possible terror attack as so much is
today.


Many of the US Government dollars spent on biowarfare research involve genetic
engineering. MIT biology professor Jonathan King says that the 'growing bio-terror
programs represent a significant emerging danger to our own population.' King adds,
'while such programs are always called defensive, with biological weapons, defensive
and offensive programs overlap almost completely.' 13


Time will tell whether, God Forbid, the Svalbard Doomsday Seed Bank of Bill Gates
and the Rockefeller Foundation is part of another Final Solution, this involving the
extinction of the Late, Great Planet Earth.


Notes
1 F. William Engdahl, Seeds of Destruction, Montreal, (Global Research, 2007).


2 Ibid, pp.72-90.


3 John H. Davis, Harvard Business Review, 1956, cited in Geoffrey Lawrence,
Agribusiness, Capitalism and the Countryside, Pluto Press, Sydney, 1987. See also
Harvard Business School, The Evolution of an Industry and a Seminar: Agribusiness
Seminar, http://www.exed.hbs.edu/programs/agb/seminar.html.


4 Engdahl, op cit., p. 130.


5 Ibid. P. 123-30.


6 Myriam Mayet, The New Green Revolution in Africa: Trojan Horse for GMOs?, May,
2007, African Centre for Biosafety, www.biosafetyafrica.net.


7 ETC Group, Green Revolution 2.0 for Africa?, Communique Issue #94, March/April 2007.


8 Global Crop Diversity Trust website, in http://www.croptrust.org/main/donors.php.


9 Engdahl, op. cit., pp.227-236.


10 Anders Legarth Smith, Denmark Bans Glyphosates, the Active Ingredient in Roundup,
Politiken, September 15, 2003, in organic.com.au/news/2003.09.15.


11 Tanya L. Green, The Negro Project: Margaret Sanger's Genocide Project for Black
American's, in www.blackgenocide.org/negro.html.


12 Engdahl, op. cit., pp. 273-275; J.A. Miller, Are New Vaccines Laced With
Birth-Control Drugs?, HLI Reports, Human Life International, Gaithersburg, Maryland;
June/July 1995, Volume 13, Number 8.--------------------------------------------------------------------------------Related:    The Svalbard Global Seed Vault Atop the World
Third World crops get $37.5 mln gene storage bank
'Doomsday' vault design unveiled
'Doomsday vault' to house world's seeds
The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics
The Ubermensch, the Superman and the Posthuman - Technofascism?
Kissinger, Eugenics And Depopulation
'Greens' movement may have darker agenda
Pioneer DuPont
Rockefeller Foundation
Bill & Melinda Gates Foundation
International Rice Research Institute
Syngenta
Syngenta (Wikipedia)
Monsanto
Monsanto's Government Ties
Monsanto Buys 'Terminator' Seeds Company
The Unethical Biopharming of America
GM food must be allowed into Europe, WTO rules
Scientists suspect health threat from GM corn

HOLY FIRE

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit o...