Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Watch out for false prophets

 They come to you in sheep's clothing, but inwardly are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorns or figs from thistles? Likewise every good tree bears good fruit, but a bad tree bad fruit has. A good tree can not bear bad fruit, and a bad tree can not bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So by their fruits you will recognize them. "At that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Due to the increase of wickedness, the love of most will grow cold, but he who stands firm to the end will be saved .... for false Christs and false prophets will appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect -. if it were possible See, I told you ahead of time

Comes the total control


"One Im weather, you can tell voulotheite with the seal of the non Satana.Na voulotheite. If voulotheite and ox horn to hide you will find" such and such Patrokosmas Effie. And when I find you wherever you go, but of course if you read your thoughts, and always aware of your position (with a subcutaneous chip volitheia say).

Many do not even have I realized the possibilities of the New World Order to be inserted into our minds and know exactly what we think, something systematic experiments for decades.

Besides, it is obvious that they are not longer sufficient administrative supervision, and employs the direct control of thought and opinion, as we know it "thoughts become actions" and the World aspiring Junta wants to be sure that there will never fall. Besides, most of them are Eosforistes, and fall has created a Eosforou .. some compunction. Anyone who doubts we think the issue Papachristou, she was hunted ruthlessly for a "tweet" if you read their thoughts, and did not like, you probably did the "convoy".

Constant worry is how to "tsiparoun" the world's population. How to persuade him, and how to compel those who are not convinced. Checking the coordinates of each will be absolute, in conjunction with the control of thought, the George Orwell will sound incredibly optimistic.

As most of us think that the mind may be the last bastion of privacy in the era of total surveillance would rather amazed by the fact that a new company, Veritas scientific claims that develops technology that can 'thoughts invades' .

Earlier this year we are experiencing, came to light study showed that computers can detect lies better than even the most successful specialized people, implying that we should expect this type of technology will be widely used in police bodies of countries like the U.S.

It is important to note here that the technology in paragraphs invasion is not simply a variant of the lie detector.

It has been known that in these tests can probe through both the examiner and the machine very easily fooled (especially by experienced spies).

New technology, however, is essentially a special 'helmet that reads the thought' that was designed to measure the brain activity of subjects through special EEG, while houses pictures will probably cross the optical sensor.

Without causing it any surprise, Veritas Scientific chose to approach the most lucrative market: the U.S. Army

The United States Army is an irreducible market demand reaches the point of indifference for the functionality of the "products" purchased.

The Eric Elbot, CEO of Veritas, said he wanted to use technology from the United States 'army' to help them distinguish enemies from allies. "

Also, Elbot imagine this new technology be used by the police, the justice system during his negotiations and acquisitions or mergers. He believes that this technology can be used in future or mobile applications ...

"Certainly, and is likely a 'diabolical' tool 'says Elbot." If the government acquired this device, then we can say that the situation will be very dangerous. "

We should note that to get this technology into the hands of the American government is not at all difficult.

The perforated system of a patent and patent rights in connection with the delivery of technology in the military - who can claim exclusive rights to the device - in the setting of absolute validation of monitoring ..

Unfortunately

Δυστυχώς, η κατασκευή του Οικουμενισμού προωθείται στο σχέδιο του πολτοποίηση όλων των θρησκειών, και την καθιέρωση της παν-θρησκείας, η οποία θα καταρτίσει νέο λειτουργικό σύμβολα, όπως το αστέρι αντί για σταυρό, ψευδο-ευαγγέλια, κλπ, και θα γίνει η επίσημη θρησκεία κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ΑντιχρίστουATHANASIOS LEMESOU OUR BISHOP

For us Orthodox, The Pope is A Heretic, The Outside of Church, and, hence, Not Even A bishop "." He [The Pope] HAS Been Outside of The Church for ten centuries now, he is Not A Canonical bishop, he has no relation whatsoever to the reality of the One, Holy, Catholic, and Apostolic Church of Christ. It is one thing to receive him as a canonical bishop and quite another to speak to him as [being] a heterodox in order to reveal to him the truth of the Orthodox Faith and Tradition.

HOLY FIRE

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit o...