Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

The soul after death

Ο μόνος τρόπος Χριστιανός, για να περάσει τoν δαιμόνων αφού είναι νεκρός, είναι να ομολογήσει τις αμαρτίες του στον ιερέα, αυτός είναι ο μόνος,τρόπος . δεν υπάρχει μετενσάρκωση, αυτό είναι τα κόλπα του διαβόλου, για απόσπαση της προσοχής από ΑΛΗΘΕΙΑ. τώρα δεν υπάρχει κόλαση ή παράδεισοs, υπάρχει μια ενδιάμεση φάση για τις ψυχές περιμένουν το δεύτερο ερχομό του Ιησού.To θέμα εδώ δεν είναι κοντά στο θάνατο εμπειρία, αλλά όταν κάποιος είναι πραγματικά NEKΡΟΣ . ο πατέρας Σεραφείμ Ρόουζ ΛΕΕΙ
Η Ύπαρξη του φωτός ή ό, τι οι άνθρωποι βλέπουν σε κοντά την εμπειρία του θανάτου, δεν πρέπει να εκληφθεί ως γεγονός της ζωής   μετά . Ο διαβόλοs   θέλεi να δείτε να σας αποσπάσει την προσοχή, τίποτα δεν είναι σίγουρο, έχουμε περιπτώσεις από ανθρώπους που βρίσκονταν σε κόλαση και μετά από έντονη προσευχή από αγίους ανθρώπους, οι άνθρωποι κατάφεραν να ξεφύγουνb από κόλαση  για μια ακόμη φορά να πω, είναι τελικός διακανονισμός κατά τη Δευτέρα Παρουσίαhttps://www.youtube.com/watch?v=xaDgzqFKAfA
On the third after death the soul passes through legions of evil spirits which obstruct its path and accused it of various sins, to which they themselves had tempted it. According to various revelations there are twenty such obstacles, the so-called toll-houses, at each of which one or another form of sin is tested.-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΑΝΑΓΙΑ, την ώρα του θανάτου μου διάσωσης από τα χέρια των δαιμόνων, και η απόφαση, και η κατηγορία, και η φοβερή δοκιμασία, και τα πικρά διοδίων σπίτια και το άγριο πρίγκιπα, και η αιώνια καταδίκη, αμήν, παρακαλούμε να βοηθήσει-Όταν η ψυχή μου θα είναι για να απελευθερωθεί από το δεσμό με τη σάρκα, μεσιτεύει για μένα, Υπέρτατε Παναγία Μητέρα του Θεού

Father Seraphfim Rose

https://www.youtube.com/watch?v=9QKpGTok_K8
Orthodox Diocese of Wichita and Mid-America,
he theme of this Conference—“Be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind”—is a rather daunting theme to talk about, because it is so vast and all-encompass- ing. It touches on the whole purpose of our lives as Orthodox Christians. Our Lord Jesus Christ said: I have chosen you out of the world (John 15:19). We have been called out of this world in order to be- come citizens of another world: the Kingdom of God. That Kingdom begins now, in this life, continues after we leave this world, and will reach its consummation at the Second Coming of our Savior. In order to dwell in that Kingdom, to be its citizens, we must be transformed.
Be not conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind (Rom. 12:2). These words from the Epistle of the Holy Apos- tle Paul to the Romans help to introduce a Divinely inspired teaching on spiritual transformation. In this talk, I will speak first about the theo- logical meaning of transformation in the Orthodox Church. -In Orthodoxy, salvation means not simply changing God’s atti- tude, but changing ourselves and being changed by God. Salvation ul- timately means deification; and deification, as we have seen, entails transformation. It is being united with God ever more fully through His Grace, His Uncreated Energy, in which He is fully present. As we participate ever more fully in God’s life through His Grace, we become ever more deified, ever more in the likeness of Christ. Then, at the time of our departure from this life, we can dwell forever with Christ in His Kingdom because we “look like Him” spiritually, because we are shining with the Grace of God.

kat williams=SPEAKS THE TRUTH

HOLY FIRE

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit o...