Δημοφιλείς αναρτήσεις

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Did Jesus Allow for Reincarnation?


Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς. 2 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ
μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς
γεννηθῇ; 3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλʼ ἵνα
φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῷ. 4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι τὰ ἔργα τοῦ
πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι.2
1 As he went along, he saw a man blind from birth. 2 And his disciples asked him,
“Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?” 3 Jesus
answered, “Neither this man nor his parents sinned, but in order that the works of
God might be made manifest in him (he was born blind). 4 We must work the
works of him who sent me while it is day; night is coming when no one can
work.

1 σχόλιο:

  1. if we continued to come back all the time,why we are increased as human beings?-the subconscious mind can play games to you.whats the point to suffer in this life when there is no recollection of bad things we did.how we will be better humans.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

There's no need for comment