Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

THE HERESY OF PENTECOSTALS

Αιρετικόν άνθρωπο.The schismatics and heretics must read more carefully Bible and history Orthodox Church before come teach us properly faithful to the Bible or anything else.Nothing farther to say. μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Απ. Παύλος Τίτ. Γ10). 

Προσευχή στους Αγίους

Η προσευχή στους Αγίους ενθαρρύνεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί; Επειδή ο φυσικός θάνατος δεν είναι μια ήττα για έναν Χριστιανό. Πρόκειται για ένα ένδοξο πέρασμα στον ουρανό. Ο Χριστιανός δεν παύει να αποτελεί μέρος της Εκκλησίας στο θάνατο. Θεός φυλάξτε! Ούτε έχει παραμεριστεί, αδρανής μέχρι την ημέρα της κρίσης.

Book of all heretics A scripture book of all heretics = because it can not be properly interpreted, such as the eschatological orientation of the Pentecostal prophecy directly linked to another oppressive psychological manifestation, which is the rapture of the Church of Christ before the arrival of the Antichrist according to their claims . With Church serum definitely means themselves 
Τιμούμε τους αγίους, δεν λατρεύουμε-δεν πηγαίνουμε στον παράδεισο, απλώς παραδεχόμενοι ότι πιστεύουμε στον Ιησού. Αυτή είναι οι Πεντηκοστιανές παραισθήσεις. Οι διάβολοι πιστεύουν επίσης και παραδέχονται το ίδιο. Ξυπνήστε και μάθετε την αλήθεια από ορθόδοξους We honor the saints,not worship.

Holy Orthodox Faith

God honors the desires of those who diligently seek Him. This is why so many are coming out of Protestantism and entering the Holy Orthodox Faith.ORTHODOX TRUTH Don't make the mistake We live in the end of time, The devil has build a massive prophets on earth to speak in the name of Christ, to confuse us and to drag us out from the orthodox Church. and to strip us from our weapons which ORTHODOXY CAN PROVIDE TO US . The Holy Spirit will not operate outside the orthodox Church. You can say what ever you want but the day You die and you stand before the Throne of our Lord than you will find out about the Truth and than its too late. READ ORTHODOX BOOKS,SEEK THE TRUTH,AND WILL BE REVEAL TO YOU
Pentecostals have no holy spirit but spirits = conclusion=DEMONIC
Η Εκκλησία όμως που ίδρυσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και παρέλαβαν οι Απόστολοι, και συνεχίζει να διατηρείται ανόθευτη μέχρι σήμερα μόνο στην Ορθοδοξία, δεν έγινε από ανθρώπινη προσπάθεια όπως αυτές της Δύσης, και δεν μπορούμε επομένως να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εμείς με διαλόγους κάτι από Αυτήν.But the Church established by the Lord Jesus Christ, received by the Apostles, and still preserved to this day only in Orthodoxy, was not made by human effort like those of the West, and therefore we cannot add or subtract from dialogues That.Church of Christ in which all are invited, that only its own Mysteries sponsors grace, that the Orthodox spirituality can be understood only by those who know empirically in the Orthodox Church, that all these "dialogues" is a conventional caricature of genuine Christian conversation - a conversation that aims to save souls. Indeed, many of the Orthodox participating in these "dialogues" know or suspect that there is no place for Orthodox witness, that the atmosphere itself of ecumenical "liberalism" cancels any truth can be said unto them: but silent, because the "spirit of the times" today is often louder than the voice of the Orthodox consciousness.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

HOLY FIRE

According to written sources, on Holy Saturday that year, a group of Turkish soldiers, after mediation Armenians, prohibited the transit o...