Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

THIS IS THE TRUTH

Beyond the beguiling allure of many contemporary forms of ancient paganism, such as New Age, Wicca, and others, many people have become attracted to a form of Hebrew mysticism known as Kabbalah. The popular press is speckled with articles of prominent Hollywood personalities who have taken up a popular contemporary version of Kabbalah

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

When the Antichrist comes, that is, the Beast, he will seek all men to worship him, including the churches and various denominational g...